21. konference české asociace akutní kardiologie

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
08.12.2023

Každý pacient s AKS by měl být vakcinován proti chřipce

I zásluhou českých autorů posiluje význam vakcinace proti chřipce u nemocných po AKS. Jak toto reflektují příslušná aktuální guidelines?

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph. D.
předseda České kardiologické společnosti

Aktuální guidelines pro AKS přinášejí změny především u NSTEMI

Co nového z pohledu intervenčního kardiologa přinášejí aktuální guidelines ESC pro akutní koronární syndrom? U STEMI toho příliš mnoho nového není, ale u NSTEMI nějaké posuny jsou. Mohl byste je shrnout?…

MUDr. Michael Želízko, CSc.
Klinika kardiologie IKEM

Zhlédnout
08.12.2023

Studie ELCS-SCHOCK dále oslabuje ECMO u kardiogenního šoku

Studie ECLS-SHOCK se zaměřila na otázku, zda je časné napojení na VA-ECMO superiorní k pouze časné revaskularizaci u kardiogenního šoku v souvislosti s infarktem myokardu. Z jaké hypotézy vycházela a jaké jsou její hlavní závěry?…

prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D,
Kardiologická klinika FN a LF UK Plzeň

Zhlédnout
08.12.2023
Zhlédnout
08.12.2023

Jak se daří České asociaci akutní kardiologie?

Česká asociace akutní kardiologie je největší asociací České kardiologické společnosti. Co vše se v jejím rámci v loňském roce podařilo uskutečnit?

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph. D.
předseda České asociace akutní kardiologie

Jak se žije pacientům po ECMO

Na konferenci České asociace akutní kardiologie jste prezentovala výsledky vlastního kvalitativního výzkumu, zaměřeného na kvalitu života nemocných, kteří postoupili léčbu extrakorporální membránovou oxygenací…

Bc. Eliška Kufová
Koronární jednotka Nemocnice Třinec-Podlesí

Zhlédnout
08.12.2023
Zhlédnout
08.12.2023

Studie OPT-BIRISK: Clopidogrel u nemocných v riziku jak krvácení, tak ischemické příhody

Guidelines pro protidestičkovou terapii umožňují poměrně velkou variabilitu. Jak do tohoto kontextu zapadá studie OPT-BIRISK? Ta porovnávala duální…

MUDr. Dan Rob, Ph.D.
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

Metody kontinuální náhrady funkce ledvin jsou dnes v akutní kardiologii standardem

Metody kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT) se neustále zdokonalují. Jaké je jejich postavení v akutní kardiologii? Jak vybírat konkrétní metodu CRRT pro konkrétního pacienta?…

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.,
I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc

Zhlédnout
08.12.2023
Zhlédnout
08.12.2023

Co přinášejí aktuální guidelines pro diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy

Po osmileté proluce byla letos publikována nová guidelines ESC pro diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy. Na tvorbě tohoto dokumentu jste se aktivně podílel. Co je nového v oblasti prevence?…

doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Studie ARREST: Má smysl nemocné se srdeční zástavou soustřeďovat do specializovaných center?

V rámci akutní kardiologie probíhá debata o institucionalizaci péče o nemocné se srdeční zástavou, tato diskuse je ale dominantně založena na datech z observačních studií. Do této mezery…

MUDr. Jiří Karásek, Ph.D.
Oddělení urgentního příjmu dospělých FN Motol

Zhlédnout
08.12.2023
Zhlédnout
08.12.2023

Guidelines ESC: Protidestičková léčba po AKS se individualizuje

Jak aktuální guidelines Evropské kardiologické společnosti pro AkS mění přístup k protidestičkové léčbě? U koho je na místě prolongovaná duální antitrombotická léčba?…

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.,
předseda České kardiologické společnosti

Platforma českých sester pracujících v akutní kardiologii je otevřená

V současnosti se rozvíjí Platforma českých sester pracujících v akutní kardiologii. Vy jste jedna z iniciátorek vzniku této skupiny. S jakými cíli jste do této práce vstupovali?

Mgr. Petra Vrábelová
Oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce

Zhlédnout
08.12.2023
Zhlédnout
08.12.2023

Co potřebuje absolventka, aby uspěla na koronární jednotce

Konference České asociace akutní kardiologie je také příležitostí k diskusi o přípravě profesionálů, kteří se tomuto náročnému oboru věnují. Vy jste zde z pozice mladé sestry hovořila o adaptačním procesu. Mohla byste zavzpomínat…

Bc. Nikola Szmeková
Koronární jednotka Nemocnice Třinec-Podlesí

Co zásadního přináší aktualizace evropských guidelines pro srdeční selhání

V oblasti srdečního selhání dochází k mimořádně rychlému vývoji. To dokládá i fakt, že příslušná guidelines z roku 2021 Evropská kardiologická společnost letos aktualizovala. Co je v tomto aktualizovaném vydání podle vás zásadní?…

prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Zhlédnout
08.12.2023
Zhlédnout
08.12.2023

V postavení ECMO u kriticky nemocných je silná česká stopa

Jedním z témat, kde je česká akutní kardiologie mimořádně silná, je postavení ECMO u kriticky nemocných, ať už jde pacienty s kardiogenním…

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph. D.
předseda České kardiologické společnosti

Jak přistupovat k léčbě hypertenze v akutní fázi CMP

Pokud jde o management hypertenze v akutní fázi cévní mozkové příhody, stále přetrvává mnoho nejasností. Mohl byste shrnout hlavní zásady přístupu k hypertenzi v této klinické situaci?…

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
předseda České společnosti pro hypertenzi

Zhlédnout
08.12.2023